LEGALIZACE DOKUMENTŮ A NOSTRIFIKACE

Pomáháme při všech druzích dokladů, dále pomáháme získat vaše vysokoškolské nebo vysokoškolské vzdělání pro další vzdělávání v České republice.

Pomáháme při přípravě všech druhů čestných prohlášení a plné moci požadovaných českými úřady, včetně odvolání k zamítnutým žádostem o víza.


LEGALIZACE DOKUMENTŮ

Pomáháme při legalizaci (atestace dokumentu pro jeho další použití) nebo superlegalizaci (atestace dokumentu pro jeho další použití v cizí zemi. Pro Indii je superlegalizace nahrazena apostilem vydaným ministerstvem zahraničních věcí Indie. Pro dokumenty vydané zemí Nepál , Srí Lanka a Bangladéš, doklad by měl být ověřen ministerstvem zahraničních věcí příslušné země a dále doložen velvyslanectvím. Velvyslanectví České republiky potvrzuje podpis a pečeť vydávajícího úředníka ministerstva zahraničních věcí příslušné země .

U všech indických dokumentů souvisejících s kvalifikací vzdělání by tyto dokumenty měly být doloženy domácími záležitostmi státu, ve kterém je dokument vydán. 


ZKOUŠENÍ PŘEKLADU

We translate the documents to Czech language, for the translation to be further used with the Czech government department should have a legalizing clause proving the authenticity of the translation.  For the translation from Czech language our company provides the seal and signature of the company authorized person which is widely recognized by the Indian government offices as well as banks and others in India.
For the visa purpose, we provide raw translation without any company seal or signature, for the requirements in India we provide with our company seal, and for customers who are looking for attested translation in advance we provide them our translations attested with the Czech government authorized translators (you do not need further attestation even for the visa purposes and are comparatively cheaper.


NOSTRIFIKACE

Nejvyšší vzdělání získávané indickými vládami uznávanými školami, vysoké školy by měly být dále předloženy příslušným resortům České republiky k jejich hodnocení za účelem jejich uznání v České republice. Naše kancelář v Praze se s těmito případy zabývá a pomáhá s tím.

AFFIDAVITS & POWER ATTORNEYS

Pomáháme se všemi druhy právních dokumentů vyžadovaných v českém jazyce, jako jsou plná moc, přísežné čestné prohlášení, dohody, budoucí dohody, případně odpověď na předvolání obdržená od různých vládních orgánů České republiky a při odvoláních proti zamítnutí víz .