POVOLENÍ DLOUHODOBÉHO POBYTU


Žadatel může podat žádost o dlouhodobý pobyt, který pobýval na území na základě víza k pobytu nad 90 dnů, a má v úmyslu dočasně pobývat na území po dobu delší než 6 měsíců na základě stejného účelu pobytu.

Žádost o vízum k dlouhodobému pobytu lze podat u českého velvyslanectví v Indii pro tyto účely:

  • Studijní účely,
  • Účel vědeckého výzkumu, který provádí také manžel / manželka, nezletilé nebo dospělé dítě výzkumu, a
  • Účel sloučení rodiny


Žádost o dlouhodobý pobyt může dále podat manžel / manželka, nezletilé nebo nezaopatřené dítě manžela / manželky nebo dítě cizince, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo již pobývá na území za účelem vědeckého výzkumu („rodinný příslušník výzkumného pracovníka“).