DLOUHODOBÁ VÍZA


Dlouhodobým termín víza vydaná ČR vízum k pobytu nad 90 dnů - Kategorie D Visa,

Pomohli jsme více než 360 úspěšně přemístěným indickým občanům, kteří dlouhodobě pobývají v České republice od roku 2007, jen málo z nich má víza k trvalému pobytu. Z předchozích konzultací o povinných dokumentech v teorii a praxi podle zákona č. 326/1999 Sb. Cizinecký zákon ČR ve znění pozdějších předpisů, potvrzující požadované doklady, překlad požadovaných dokladů, podávání žádostí o víza, nákup povinných pojistných smluv po schválení víz, prodej letenek a další pokyny pro další cesty do cílových měst, hrdě prohlašujeme, že s jednorázovou dodávkou služby spokojenost zákazníka byl naším hlavním cílem v průběhu těchto let a všichni z nás se k nám původně dostali pouze jako referenční. Naši přemístění klienti jsou IT profesionálové, kuchaři, manažeři, obchodníci, studenti,


Dlouhodobá víza jsou víza platná pro jednotlivé země s platností v schengenském prostoru a víza kategorie „D“ udělovaná Ministerstvem vnitra České republiky, umožňují držiteli pobytu také na území jiného smluvního státu (dále jen „ dlouhodobá víza“) Zůstaňte s vízem České republiky “). - (platné od Schengenu) upravené zákonem č. 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky .

Dlouhodobá víza lze klasifikovat do:

  • Dlouhodobé studijní vízum
  • Dlouhodobé vízum pro sloučení rodiny
  • Dlouhodobé obchodní vízum
  • Dlouhodobé vízum založené na pozvání
  • Dlouhodobé kulturní vízum


Povinné požadavky a doba schválení víza

  1. Všechny dokumenty musí být originály nebo ověřené kopie (za dokumenty, které nechcete nechat u českých ministerstev, je třeba zaplatit další poplatky za fotokopie ověřené velvyslanectvím, lze tak učinit při žádosti o vízum)
  2. Datum vydání dokladů nesmí být starší než 6 měsíců; to se nevztahuje na pasy a doklady registrátora, jako jsou rodné listy, doklady o kvalifikaci atd.
  3. Dokumenty v angličtině nebo jiném jazyce než v češtině musí být předloženy s překladem do češtiny.
  4. Aby se zabránilo možné finanční ztrátě, neměl by žadatel koupit lístek před získáním příslušného víza. Vízový úředník vás může požádat o další dokumenty. Výroba výše uvedených nezaručuje, že vízum bude vydáno.


DNY POŽADOVANÉ NA SCHVÁLENÍ VÍZ

V souladu s odstavcem § 169 zákona o cizinci: Nelze-li rozhodnutí učinit okamžitě, vydá se rozhodnutí:

b) do 180 dnů ode dne podání žádosti o povolení k trvalému pobytu ,

c) do 270 dnů od podání žádosti o povolení k dlouhodobě k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny ,

d) do 60 dnů od podání žádosti o dlouhodobém horizontu povolení za účelem studia, vědeckého výzkumu nebo vydávání povolení k dlouhodobému pobytu rodinného příslušníka výzkumník podle § 42 odst. 3,

e) do 60 dnů od podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu povolení k trvalému pobytu podle § 69, pokud je žádost podána na území, povolení k přechodnému pobytu a povolení k trvalému pobytu podle § 87 ga 87h ,

f) do 90 dnů od podání žádosti o modrou kartu ,

g) do 180 dnů ode dne podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny s držitelem modré karty na území,

h) do 60 dnů ode dne podání žádosti o vydání zaměstnaneckých karet ; do 90 dnů ode dne podání žádosti o vydání zaměstnaneckých karet zvlášť složitých případech nebo v případě, že ministerstvo požádal o závazné stanovisko podle odstavce 15 th .