TRVALÝ POBYT

Trvalý pobyt se vydává v tomto případě:

Povolení k trvalému pobytu za účelem sjednocení rodiny (dítě cizince s trvalým pobytem)

Cizinec, který žádá o toto povolení jako nezletilé dítě nebo dospělý závislý na cizím státní příslušníkovi, který pobývá v České republice na základě povolení k trvalému pobytu, pokud je důvodem žádosti sjednocení rodiny, může požádat pro trvalý pobyt z důvodů zvláštního protiplnění podle §66 / 1 / d zákona o pobytu cizinců, bez splnění podmínky předchozího trvalého pobytu v České republice.

Nezletilým se rozumí cizinec mladší 18 let, v případě žádosti nezletilého cizince se otázka závislosti nehodnotí. Nezaopatřeným dítětem se rovněž rozumí cizinec mladší 26 let, který nepřetržitě studuje na střední škole nebo v zařízení vyššího vzdělávání v zahraničí a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nevydalo rozhodnutí o tom, zda je toto studium stanoveno úroveň studia na střední nebo vyšší škole v České republice. Závislost dítěte je hodnocena v souladu se zákonem o státní sociální podpoře.

Výše uvedené žádosti o trvalý pobyt lze podat na velvyslanectví České republiky v Novém Dillí.


Dokumenty potřebné pro aplikaci

 • Formulář žádosti  řádně vyplněný a podepsaný žadatelem lze stáhnout, k dispozici na žádost Velvyslanectví České republiky v Dillí ;,
 • Cestovní doklad v originále a fotokopie pasu žadatele se všemi stranami požadovanými pro prokázání jména fotografie, číslo pasu, datum narození, datum narození, datum vydání, datum ukončení platnosti, jméno matky, jméno otce, jméno manžela, jméno dítěte, adresa trvalého pobytu a všechny stránky s platnými / pozbylými vízy zemí vydanými za poslední tři roky
 • Fotografie : Dva
 • Document confirming your purpose of application Birth/Marriage Certificate with superlegalization (apostille sticker from MEA in case of Indian origin document for SriLanka, Nepal, Bangladesh and Bhutan MEA attestation and further superlegailzation from the embassy) translated to Czech Language
 • Proof of funds  (all the documents should either in Czech language or should be translated to Czech)
 • Proof of available accommodation Document (Certificate) of accommodation signed by the owner of the flat/house or rent agreement with the mentioned name of the applicant/s with statement from the land and immovable property register (výpis z katastru nemovitosti) or affidavit from the owner of the flat  doklad_ubyt notary attested signature needed
 • From the inviting person:   
 • Affidavit from the inviting person staying in CR confirming the financial securities that he/she will take care of all the corporal securities of him/her the applicant’s stay in CZE;,
 • Copy of passport of the inviting person with all the data pages (photograph, name surname, passport no., date of birth, date of issue, date of expiry, mother’s name, father’s name, spouse’s name, permanent residential address stamp from the MOI for the residential address, copy present visa or copy of  biometric card issued to the inviting person by MOI, Czech Republic.
 • Supporting proof of income required for maintenance of joint household expenses
 • Souhlas rodiče nebo jiného statutárního zástupce nebo opatrovníka s trvalým pobytem dítěte v České republice, pokud se nejedná o sloučení rodiny s tímto rodičem, statutárním zástupcem nebo opatrovníkem; toto ustanovení se nepoužije, pokud cizinec prokáže, že není schopen takový doklad předložit z důvodů, které jsou mimo jeho kontrolu
 • Osvědčení o policejním povolení ;
 • Poplatky : Jakmile velvyslanectví považuje žádost za přípustnou, obdrží se pouze poplatky za žádost a / nebo osvědčení (v indických rupiích v hotovosti aktualizované podle sazeb Forex); a
 • Zahraniční cestovní pojištění (po dobu návštěvy / pobytu) je vyžadováno v okamžiku, kdy je vízum získáno z velvyslanectví.