KRÁTKODOBÁ VÍZA


(SCHENGEN VISA VYDÁVÁ ČESKÁ REPUBLIKA)

Dostupné záznamy z MOI, Česká republika v roce 2013 vydalo Velvyslanectví ČR v Novém Dillí celkem 7377 víz . Celkový počet žádostí se za posledních několik let zvýšil, protože Česká republika se stává oblíbenou destinací, do které stále více Indů cestuje do České republiky. “


Základní informace

Od 21. prosince 2007 uděluje Česká republika schengenská víza po vstupu do schengenského prostoru (av souladu s nařízeními Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se stanoví kodex Společenství o Víza.


Schengenská víza vydaná českým velvyslanectvím vám umožní volný pohyb v následujících státech:

Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Velvyslanectví České republiky v Novém Dillí vydává víza státním příslušníkům Indie, Bangladéše, Bhútánu, Nepálu.


Poznámka: srílanská občané se doporučuje aplikovat francouzského velvyslanectví v Kolombu, protože od 15. th listopadu 2013 Česká republika je zastoupena ve vydávání schengenských víz ve Francii u francouzského velvyslanectví v Kolombu.


Držitel jakéhokoli schengenského (krátkodobého ) víza se může zdržovat na území České republiky, ledaže by byla Česká republika vyloučena z územní platnosti víza.

Po obdržení víza vždy můžete ověřit pravost totéž ve veřejném rejstříku pravé cestovní doklady a doklady totožnosti ONLINE (PRADO) na „Rada Evropské unie“


DŮLEŽITÉ „pravidlo 90/180“
Podle pravidla „90/180“ může cizinec pobývat v České republice / v schengenském prostoru maximálně 90 dnů během 180 dnů. Po 90denním pobytu je nutné vycestovat z ČR / schengenského prostoru. Toto pravidlo se netýká cizinců, kteří:
(1) jsou občany těch zemí, se kterými Česká republika uzavřela bilaterální dohodu o bezvízovém styku před vstupem do EU (tj. Argentina, Chile, Costarica, Chorvatsko, Honduras, Izrael, Malajsie, Panama, Korejská republika, Singapur, Uruguay) - tito cizinci však musí cestovat ze schengenského prostoru po 90denním pobytu alespoň po dobu jednoho dne;
(2) pobýval v České republice / schengenském prostoru na základě schengenského víza a jejich následný pobyt bude založen na českém národním vízu (tato víza se vydávají pouze ve výjimečných případech);
(3) pobývá v České republice na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu.